top of page

Avtale og vilkår for veiledning med

Tone Aursnes/Du er invitert - Kunsten å ha gjester

Sist revidert 10.10.2022

Innledning

Jeg ber deg lese nøye gjennom denne avtalen. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du går med på, ved kjøp av veiledning med Tone Aursnes/Du er invitert.

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer, minske sjansen for misforståelser, legge grunnlaget for et godt samarbeid, samt sikre at oppdraget skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Avtalen består av vilkårene beskrevet her, samt opplysninger du har fått ved bestilling. Alt annet dekkes av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

Dersom du lurer på noe i denne avtalen er du velkommen til å kontakte meg på hurra@duerinvitert.no.

 

Når du har booket veiledning (LYN-SESSION, PLANNING SESSION, EVENTPLANNER) og betalt honoraret, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene.

 

Partene​

Selger

 

Tone Aursnes / DU ER INVITERT - KUNSTEN Å HA GJESTER

hurra@duerinvitert.com

40456400

Postadresse;

Tone Aursnes

℅ Linda Matre, Tunesvegen 253, 5264 Garnes

Org.nr.: 982 339 936

Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper

Er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris

Opplysninger om pris kjøperen skal betale, oppgis ved bestilling, og før bestilling  bekreftes. Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer moms, mva-beløpet er spesifisert. 

 

Betaling

Konsultasjonen betales med kort eller Vipps ved bestilling/booking. 

Hva prisen inkluderer oppgis i produktomtale, samt i bookingløsningen på nettsiden.

Levering

Konsultasjonen leveres via digitalt møte på den dato og det klokkeslett kjøper har booket. 

Angrerett/reklamasjonsrett på digital veiledning

Avbestillinger og endringer må gjøres senest 24 timer før avtalt konsultasjon.

 

Ubenyttede konsultasjoner må betales dersom kjøper ikke avbestiller eller endrer innenfor tidsfristen på 24 timer. Dette gjelder uansett årsak. 

 

Avbestiller kjøper konsultasjonen innenfor tidsfristen og har forhåndsbetalt, refunderes innbetalt beløp. 

 

Timer som finner sted under 24 timer fra bestilling, kan ikke avbestilles, endres eller refunderes uansett årsak.

Dersom kjøper endrer dato for veiledningen, må ny dato velges og veiledningen gjennomføres innen 3 måneder fra den opprinnelige datoen. Veiledning som ikke er booket om og gjennomført innen 3 måneder fra opprinnelig dato må betales på nytt. 

Avtalen

Avtalen er bindende mellom begge parter nå kjøper har utført sin booking inkludert betaling. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i produktomtale og bookingløsningen på nettsiden (herunder blant annet opplysninger om veiledningens lengde, innhold, formål og pris), tilleggsopplysning oppgitt av kjøper ved booking, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

 

Formål med og innhold i veiledning

LYN-SESSION

Målet med LYN-SESSION er å hjelpe kjøper i gang med planleggingen av sitt neste arrangement. Sortere tanker og ideer, gi kjøper en klarere retning og rammeverk, samt en indikasjon på hva som er et fornuftig neste steg for fremdrift; hva kjøper bør gjøre for å komme videre. 

Etter endt veiledning gjør kjøper resten av arbeidet selv. Ønsker kjøper videre oppfølging må ny tid bookes. 

LYN-SESSION egner seg ikke for planlegging av større selskaper eller arrangementer. 

Kjøp v LYN-SESSION inkluderer:

  • 30 minutter veiledning for å komme videre i en planleggingsprosess

 

PLANNING SESSION

Målet med PLANNING SESSION er å gjøre kjøper trygg på at planene for et selskap eller et arrangement er gode, veilede rundt videre fremdrift, samt bistå med eventuelle spørsmål og avklaringer rundt selskapet eller arrangementet som planlegges. 

Etter endt veiledning i PLANNING SESSION gjør kjøper videre arbeid selv. Ønskes ytterligere bistand og veiledning må det bookes en ny time. 

 

Kjøp av PLANNING SESSION inkluderer: 

  • 1 time/60 minutter veiledning for et forestående selskap eller arrangement

 

EVENTPLANNER

Målet med EVENTPLANNER er veiledning i en lengre planleggingsprosess, med bistand rundt fremdrift, gjøremål og kjøreplan for forestående selskap eller arrangement. 

Kjøpet kan, dersom det er hensiktsmessig, inkludere Mal for kjøreplan og/eller Mal på To do-liste. 

 

Etter endt veiledning gjør kjøper videre arbeid selv. Oppfølgings-veiledning kan bookes som hhv 30 min KICK-START for en kort status på 30 minutter, eller PLANNING SESSION på 60 minutter for en grundigere gjennomgang av status og fremdrift. 

Kjøp av EVENTPLANNER inkluderer:

- 1 time/60 minutter veiledning og felles planlegging

- Mal for kjøreplan hvis hensiktsmessig

- Mal på To do-liste hvis hensiktsmessig

Rettigheter til materiell og verktøy evt. benyttet under konsultasjon

Kjøper har ikke rett til å bruke planleggingsverktøy eller annet materiell produsert av selger utover det formålet konsultasjonen gjelder eller videreformidle som kjøpers eget på noe vis. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Digital konsultasjon er mva-pliktig, mva er spesifisert i prisen.

 

Selger tilbyr betaling med Vipps ved booking via nettside.

Når bookingen er mottatt, vil kjøper motta ordrebekreftelse til den e-posten kjøper har oppgitt ved booking. 

 

Informasjon via e-post

Ved booking av konsultasjon godtar kjøper at selger kan sende ut informasjon via e-post til kjøper. 

 

Taushetsplikt

Selger har taushetsplikt om de temaer som diskuteres i konsultasjonen. 

Kansellering / Utsettelse

Selger forbeholder seg retten til å flytte eller kansellere konsultasjonen på ethvert tidspunkt.

 

Dersom selger kansellerer konsultasjonen, vil innbetalt beløp bli refundert til kjøper. Selger står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert konsultasjon utover dette. 

 

Tvist

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen om digital konsultasjon skal søkes løst ved forhandlinger.

Sist endret: 10.10.2022

© 2022 Du er invitert

 

 

 

bottom of page