top of page

Hvordan gjennomføre et arrangement etter smittevernreglene. Hva er egentlig en ansvarlig arrangør?

Koronavirus og global covid-19 pandemi har utvilsomt gjort hverdagen mer komplisert for de fleste av oss, og det er ikke lett å navigere i jungelen av smittevernregler, smittevernråd, forskrifter og anbefalinger. For hvor mange kan du egentlig invitere til privat selskap hjemme? Gjelder de samme reglene dersom du har leid et lokale? Kan du ha flere gjester dersom du har en ansvarlig arrangør? Og hva mener egentlig regjeringen med ansvarlig arrangør? Her finner du svarene.La oss starte med antall deltakere

I skrivende stund kan du invitere inntil 20 gjester i privat selskap hjemme. Gjester som ikke lever i samme husstand skal kunne holde 1 meters avstand. Størrelsen på arealet du har til rådighet er derfor avgjørende for om du faktisk har plass til 20 personer uten at det går på bekostning av smittevernreglene. Personer som er syke skal ikke delta.

På offentlig sted, det vil kort forklart si alle andre steder enn hjemme eller på hytta, er det tillatt med inntil 200 personer. Personal teller ikke, alle med arbeidsoppgaver knyttet til arrangementet kommer i tillegg. Avstandsregelen på 1 meter er fortsatt gjeldene, bortsett fra, som over, for deltakere som lever i samme husstand. Det skal også være tilrettelagt for god hygiene, og håndvask med såpe og rennende vann. All servering skal foregå ved bordene, og det er ikke tillatt å skjenke alkohol etter midnatt. Og, sist men ikke minst, du må ha en ansvarlig arrangør.

Hva menes så med ansvarlig arrangør?

Med ansvarlig arrangør menes én dedikert person som har ansvar for at smittevernreglene overholdes, og som politi og myndigheter kan forholde seg til i etterkant ved eventuelt behov for smittesporing. Ansvarlig arrangør skal sørge for at personer som er syke ikke deltar, sørge for at 1 meters avstand mellom gjestene kan overholdes, påse at nærkontakt som tett mingling og dansing ikke inntreffer og at all servering foregår ved bord, ikke i bar eller ved buffet. Ansvarlig arrangør må også ha kontroll på navn og kontaktinformasjon for samtlige deltakere. Gjesteliste med kontaktinformasjon skal oppbevares forsvarlig, og slettes etter 10 dager. Samtlige deltakere må opplyses om dette i forkant.

Hvem kan være ansvarlig arrangør?

Dersom du føler du har kapasitet til å påta deg ansvaret beskrevet over, kan du selv være ansvarlig arrangør. Leier du et betjent lokale kan en ansatt der stå som ansvarlig arrangør. I teorien kan hvem som helst være ansvarlig arrangør så sant vedkommende evner å håndtere ansvaret. Det viktigste er å tydelig avtale og kommunisere hvem som har rollen, og ansvaret som følger med.

Ønsker du enda større trygghet på at alle smittevernregler og ansvaret for eventuell smittesporing er ivaretatt, kan du engasjere en profesjonell arrangør. En profesjonell arrangør finner du hos et eventbyrå. En prosjektleder i et eventbyrå har det som sin daglige jobb å planlegge og organisere ulike former for arrangementer. Dersom du vurderer å engasjere en profesjonell arrangør bør du finne en prosjektleder med lang og bred erfaring, og som har inngående kunnskap om hva som skal til for å sikre smittevern og alt det innebærer. Prosjektlederen skal kunne vurdere om det er nok plass til å overholde regelen om 1 meters avstand, sikre god hygiene, sørge for tilstrekkelige muligheter for håndvask, påse at all servering foregår på riktig måte, utarbeide informasjon om at personer som er syke må holde seg hjemme, ta ansvar for deltakerliste med mer.

Helsedirektoratet har utarbeidet ryddig og oversiktlig informasjon om reglene for antall deltakere og avstand, om du ønsker mer utfyllende informasjon.

FHI (Folkehelseinstituttet) har også mange nyttige artikler med informasjon, for eksempel denne.

Regjeringen publiserte nylig en svært god artikkel med "Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger".

Ønsker du å komme i kontakt med profesjonell arrangør kan du henvende deg til et eventbyrå.

Retningslinjene beskrevet over er gjeldende inntil videre. Regjeringen vurderer situasjonen fortløpende, og har indikert at de vil komme med oppdateringer i løpet av september.

Inntil nye retningslinjer presenteres, bruk sunn fornuft, hold avstand, vask hender og bli hjemme om du føler deg syk.


bottom of page